Mon08212017

Last update07:30:20 PM GMT

Proza

Kurtuluş

sadik_yemni"It was you who pushed him. Then you made some kind of pact to keep hush about it."
I was so shocked, on so many levels, I couldn't respond.
"Kevork told me. He said it was an accident, an accident that became a lifelong source of agony."
Anfi pushed back her long hair, which, though white now, was the feature most reminiscent of her younger days. Her large, brown eyes were exactly like those of her son, Yani; they were full of sorrow. They weren't accusatory. There was no hate in them. For now, at least.

Het geluk

We gaan van de ene plaats naar de andere op zoek naar de sleutel van het geluk, we hopen dat alle problemen in het leven zo spoedig mogelijk opgelost worden. We denken dat het leven heel anders zou zijn als we gelukkig waren. Vandaar dat sommige mensen uit hun huizen gaan om gelukkig te zijn, andere komen terug om gelukkig te zijn. Sommige mensen gaan trouwen om gelukkig te zijn en anderen scheiden om gelukkig te zijn, sommige mensen maken een heel dure reis om gelukkig te zijn en anderen werken abnormaal hard om gelukkig te zijn.

contact

Reacties en inzendingen
ex Ponto is een uitgave van On File, Associatie van vluchtelingjournalisten en schrijvers
ex Ponto is mede mogelijk gemaakt door:
Logo_Ministerie_OCW Logo_Democratie_en_Media Logo_StimuleringsFonds_voordePers
 

Colofon

ex Ponto

is een journalistiek magazine dat op internet verschijnt. Het merendeel van de artikelen wordt door vluchteling-journalisten en andere migranten geschreven. Met Nederlandse journalisten als gast.

 


ovidiusex Ponto

In 8 na Chr. verbant de Romeinse keizer Augustus de dichter Ovidius naar het verre Tomi (het huidige Constança in Roemenië) aan de Zwarte Zee, in de provincie Pontus. Ovidius schrijft daar zijn bekende Epistulae ex Ponto (Brieven uit de Zwarte Zee). Deze bundel bevat poëtische verzoekschriften die hij naar vrienden en invloedrijke Romeinen schreef om voor hem bij de keizer te bemiddelen om in zijn lotsbestemming te herzien. Ex Ponto is in de geschiedenis door verschillende schrijvers gebruikt als metafoor voor ballingschap.